บางกอกรีคอเดอร์

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ บ า ง ก อ ก

Archive for the tag “ธรรมศาสตร์”

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

9 มีนาคม พ.ศ.2459 ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ถือกำเนิดขึ้น ณ ตรองโรงสูบน้ำ ใกล้ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

ดร.ป๋วยเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ดร.ป๋วย ได้รับรางวัลแมกไซไซเมื่อปี 2508

เขาเสียชีวิตลง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2542

——————–

กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี
กูเกิดมาก็ที หนึ่งเฮ้ย
กูคาดก่อนสิ้นชี- วาอาตม์
กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น

— ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อ่านประวัติและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิกิพีเดีย – http://ow.ly/iBvn7

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน – http://ow.ly/iBvY2

The Quality of Life of a South East Asian : A Chronicle of Hope From Womb to Tomb – http://ow.ly/iBw9k

36 ปี 6 ตุลา

วันปรีดี พนมยงค์

Post Navigation