บางกอกรีคอเดอร์

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ บ า ง ก อ ก

Archive for the month “เมษายน, 2013”

10 เมษายน 2553 – ขอคืนพื้นที่

ขอคืนพื้นที่

ขอคืนพื้นที่

สุจินดา คราประยูร

สุจินดา คราประยูร

สุจินดา คราประยูร

ประหารพระเจ้ากรุงธนบุรี

ประหารพระเจ้ากรุงธนบุรี

ประหารพระเจ้ากรุงธนบุรี

กบฎผีบุญ

ปราบกบฎผีบุญ

ปราบกบฎผีบุญ

 

ข้อมูลวีดีโอจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ตำนานกบฎผีบุญ – http://youtu.be/yRJCE6gU6-E

Post Navigation